Filistin Direnişi, İsrail rejiminin ateşkes önerisine yanıt verdi

img
Filistin Direnişi, İsrail rejiminin ateşkes önerisine yanıt verdi YDH

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak sunulan İsrail önerisine Filistin Direnişi'nin yanıtının temel ilkelerini özetleyen belge, Direniş'in kendi koşullarını yansıtan yorum ve değişiklikleri de içeriyor.
YDH- El-Meyadin, kısa bir süre önce Amerika'nın ateşkes önerisine Filistin Direnişi'nin yanıtının temel ilkelerini özetleyen bir belgeye ulaştı.

İşte Direniş'in yanıt metni:

Gazze'de İsrail ve Filistin tarafları arasında tutuklu ve mahkumların takası ve sürdürülebilir sükunetin sağlanmasına ilişkin bir anlaşmanın temel ilkeleri burada yer alıyor.

Bu metin, İsrail'in 6 Mayıs 2024 tarihli teklifine Filistin'in verdiği yanıta atıfta bulunarak bir anlaşmanın temel ilkelerini özetliyor.

Çerçeve, Gazze Şeridi'ndeki siviller ve askerler de dâhil olmak üzere tüm İsrailli esirlerin, statülerine (sağ ya da ölü) veya gözaltı sürelerine bakılmaksızın serbest bırakılmasını amaçlıyor.

Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan ve üzerinde mutabık kalınan sayıda mahkûm da sükûnetin sağlanması için karşılıklı olarak serbest bırakılacak.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için şu adımlar öneriliyor: 

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve ablukanın kaldırılması. 

Buna, bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak ve malların sınırsız bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere tüm sınır kapılarının açılması da dâhil olacak.

Çerçevelenen anlaşma aşağıdaki gibi birbiriyle bağlantılı üç aşamadan oluşacak:

Birinci aşama (42 gün)

1. Her iki taraf da askeri operasyonları geçici olarak durdurmayı kabul edecek ve İsrail güçleri doğuya doğru ve yoğun nüfuslu bölgelerden çekilerek Gazze Şeridi boyunca sınır boyunca konumlanacak.

Aşağıda belirtildiği gibi Philadelphi Ekseni ve Gazze Vadisi'ni (Netzarim Ekseni ve Kuveyt kavşağı) içerir.

2. Gazze Şeridi üzerindeki uçuşların (hem askeri hem de keşif amaçlı) her gün geçici olarak durdurulması, bu sürenin 10 saatle sınırlandırılması, esir ve mahkumların değişimi için belirlenen günlerde 12 saate çıkarılması.

3. Anlaşma, yerinden edilmiş kişilerin ikamet ettikleri bölgelere geri dönmesi ve kuvvetlerin Philadelphi ekseni ve Gazze Vadisi'nden (özellikle Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) çekilmesine ilişkin hükümler içermektedir.

Üçüncü gün (üç tutuklunun serbest bırakılmasının ardından) İsrail güçleri Refah sınır kapısından, tüm Philadelphi ekseninden ve el-Raşid Caddesi'nden Selahaddin Caddesi'ne kadar doğuya doğru tamamen çekilecek. Bölgedeki tüm askeri alanlar ve tesisler en geç yedinci güne kadar sökülmüş olacak.

İlk günden itibaren, yerinden edilmiş kişiler (silah taşımadan) konutlarına dönmeye başlayacak ve bölge sakinleri Gazze Şeridi boyunca sınırsız hareket edebilecekler. 

Ayrıca, insani yardımlar başlangıçtan itibaren herhangi bir kısıtlama olmaksızın el-Raşid Caddesi üzerinden giriş yapacak.

22. gün itibariyle İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin merkezi bölgelerinden, özellikle de Netzarim Ekseni ve Kuveyt Döner Kavşağı ekseninden yakınlardaki bir sınır bölgesine çekilecek.

Bu bölgedeki tüm askeri tesisler ve tesisatlar sökülecek.
 
Yerlerinden edilmiş kişiler, Güney'den Kuzey'e dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanarak, Gazze Şeridi'ndeki konutlarına silah taşımadan dönmeye devam edecekler.

Anlaşma, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde nüfus için sınırsız hareket özgürlüğü sağlıyor.

İlk günden itibaren günde toplam 600 kamyon olmak üzere önemli miktarda insani yardım, yardım malzemesi ve yakıt sevkiyatı yapılacak.

Buna 50 yakıt kamyonu da dâhil ve 300'ü kuzey bölgeleri için tahsis edildi. 

Yardımlar elektrik santrallerinin ve ticari faaliyetlerin çalışmasını destekleyecek ve enkaz kaldırma, hastane rehabilitasyonu ve Gazze'deki sağlık hizmetleri ve fırınların operasyonel ihtiyaçları için ekipman sağlayacak.

Bu insani yardım anlaşmanın tüm aşamaları boyunca sürdürülecek. 

4. Her iki taraf arasında esir-tutsak değişimi:

Bu ilk aşamada Hamas, hem yaşayan hem de ölenlerin kalıntıları dahil olmak üzere 32 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Bu grupta kadınlar (hem siviller hem de kadın askerler), çocuklar (askere alınmamış 19 yaş altı), yaşlılar (50 yaş üstü) ve hasta ya da yaralı siviller yer alıyor. 

Buna karşılık, İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulan ve üzerinde mutabık kalınan sayıda 
mahkum serbest bırakılacak.

Hamas, yaşayan tüm İsrailli esirleri serbest bırakacak, buna sivil kadınlar ve çocuklar da (19 yaş altı, askere alınmamış) dahil olacak. 

Buna karşılık İsrail, Hamas tarafından sağlanan listelere dayanarak, yakalanma tarihlerine göre serbest bırakılan her İsrailli esir için 30 kadın ve çocuğu serbest bırakmayı kabul eder.

Hamas, yaşlılar (50 yaş üstü) ve hasta ya da yaralı siviller de dahil olmak üzere yaşayan tüm İsrailli tutukluları serbest bırakacak.

Buna karşılık "İsrail", Hamas tarafından sağlanan ve en eski tutuklamalara göre sıralanmış listelere dayanarak, her İsrailli esir için 30 yaşlı (50 yaş üstü) ve hasta veya yaralı sivil tutukluyu serbest bırakmayı kabul eder.

Hamas, serbest bırakılan her İsrailli kadın esir için "İsrail "in hapishanelerindeki 50 tutukluyu (30'u müebbet, 20'si diğer cezalara çarptırılmış) Hamas tarafından sağlanan listelere göre serbest bırakması karşılığında yaşayan tüm İsrailli kadın esirleri ve askerleri serbest bırakacak.

5. İlk aşamada iki taraf arasında tutuklu ve mahkumların değişim mekanizması:

Üçüncü güne kadar Hamas, sivillere öncelik vererek üç İsrailli esiri serbest bırakacak.

Yedinci güne kadar Hamas, sivillere öncelik vererek üç İsrailli esiri serbest bırakacak.

Daha sonra Hamas her yedi günde bir üç İsrailli tutukluyu serbest bırakacak, buna kadınlardan başlayacak (mümkünse hem siviller hem de askerler) ve ölenlerin ceset parçalarının ve kalıntılarının nakline değinmeden önce serbest bırakılması için yaşayan tüm tutuklulara öncelik verecek.

Buna karşılık "İsrail", serbest bırakılan her İsrailli tutsak için İsrail hapishanelerinde bulunan ve üzerinde mutabık kalınan sayıdaki tutukluyu serbest bırakacak, bunun Hamas'ın vereceği listelere göre aynı gün ve eş zamanlı olması şartıyla.

Altıncı hafta boyunca Hamas bu aşamada kalan tutukluları serbest bırakacaktır. 

Buna karşılık, üzerinde mutabık kalınan sayıda tutuklu, Hamas tarafından sağlanacak listelere göre aynı gün ve eş zamanlı olarak İsrail hapishanelerinden salıverilecek. 

Yedinci güne kadar Hamas, "İsrail "in Hamas'a ve ilgili uluslararası makamlara Gazze Şeridi'ndeki Filistinli tutuklu ve mahkumlar, özellikle de 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklananlar hakkında yeterli bilgi vermesi koşuluyla, bu aşamada serbest bırakılacak İsrailli tutukluların sayısına ilişkin mevcut bilgileri açıklayacak.

22. günde "İsrail" Gilad Şalit anlaşmasının ardından yeniden gözaltına alınan tüm tutukluları serbest bırakacak.

Bu aşamada serbest bırakılacak İsrailli tutuklu sayısı 32'ye ulaşmazsa, Hamas serbest bırakma işlemini, bu aşama için belirtilen aynı kategorilerdeki ceset parçaları veya ölenlerin kalıntılarıyla tamamlayacaktır. Buna karşılık "İsrail" 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nde tutuklanan tüm kadınları, çocukları (19 yaş altı), hastaları ve yaşlıları (50 yaş üstü) serbest bırakacak.

Bu takasın bu aşamanın beşinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu aşamada esir-tutsak değişimine ilişkin standart ve kriterler, hayatta oldukları teyit edildiği takdirde Hişam el Seyyid ve Avera Mengistu için de geçerli olacak.

Takas süreci, her iki tarafın da askeri operasyonları durdurması, Filadelfiya Ekseni ve Refah sınır kapısı dahil olmak üzere İsrail güçlerinin sınır boyunca geri çekilmesi, yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerinin kolaylaştırılması ve insani yardımın sınırsız girişinin sağlanması gibi anlaşma şartlarına uyulmasına bağlı.

6. Serbest bırakılan Filistinli tutuklular, ilk başta gözaltına alındıkları suçlamalarla yeniden gözaltına alınmayacak.

"İsrail" bu tutukluları cezalarının geri kalanını çekmeleri için yeniden hapsetmeyecek ya da serbest bırakılmalarının koşulu olarak herhangi bir belge imzalamalarını istemeyecek.

 Bu tedbirlere, bu şartlara uyulmasını sağlamak için gerekli yasal prosedürler eşlik edecek.

Bu tarihten sonra tutuklananlar da dahil olmak üzere, İsrail cezaevleri ve gözaltı kamplarındaki mahkum ve tutukluların koşullarının 7 Ekim 2023 öncesine döndürülmesi.

7. Yukarıda belirtilen ilk aşamadaki tutuklu ve mahkumların takasına ilişkin ilke ve kriterler, ikinci aşamadaki takas kriterlerinin müzakere edilmesi için temel teşkil etmez.

8. En geç 16. güne kadar, ikinci aşama için askere alınanlar ve kalan kişiler de dahil olmak üzere tutukluların takasına ilişkin kriterlerin nihai hale getirilmesi için iki taraf arasında dolaylı görüşmeler başlayacaktır. 

Bu süreç, bu aşamanın beşinci haftasının bitiminden önce tamamlanmalı ve üzerinde mutabık kalınmalı. 

9. Birleşmiş Milletler, ajansları (UNRWA dahil) ve diğer kuruluşlar Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde insani yardım hizmetlerinin sağlanmasına aktif olarak katılacak ve bu taahhüt anlaşmanın tüm aşamaları boyunca sürdürülecek. 

10. Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde altyapı rehabilitasyonuna (elektrik, su, kanalizasyon, iletişim ve yollar dahil) ilk günden itibaren derhal başlanacak. 

Sivil savunma, bayındırlık ve belediye hizmetleri için gerekli ekipman, anlaşmanın tüm aşamaları boyunca devam edecek bir süreç olan enkaz kaldırma ve yeniden inşa için konuşlandırılacak.

11. Savaş sırasında evlerini kaybeden yerinden edilmiş kişilerin barınması için gerekli malzeme ve kaynaklar sağlanacak, en az 60 bin geçici ev ve 200 bin çadır temin edilecek.

12. Üzerinde mutabık kalınan sayıda yaralı askerin Refah sınır kapısından seyahat etmesine (günde en az 50) izin verilecek. 

Seyahat üzerindeki kısıtlamalar kaldırılacak ve bu aşamanın ilk gününden itibaren malların dolaşımı ve ticaret yeniden başlayacak.

13. Savaş sırasında yıkılan evlerin, sivil tesislerin ve altyapının yeniden inşası için düzenlemeler ve planlar devam ediyor. 

Etkilenenlere Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere çeşitli ülke ve kuruluşların gözetiminde destek ve tazminat sağlanıyor. 

14. Bu aşamadaki tüm prosedürler, her iki tarafın da askeri operasyonları geçici olarak durdurması, yardım çabaları, barınma hükümleri, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, uçuşların durdurulması ve sürdürülebilir bir sükunet ilan edilinceye kadar daha fazlasını kapsayan ikinci aşamaya taşınacak ve askeri ve düşmanca operasyonların kalıcı olarak durdurulması yürürlüğe girecek.

Müzakereler, her iki taraf da ikinci aşamada esir ve tutukluların takasına ilişkin kriterler üzerinde mutabık kalana kadar arabulucuların garantisi altında devam edecek. 

İkinci aşama (42 gün):

15. Askeri ve düşmanca operasyonların kalıcı olarak durdurulması anlamına gelen sürdürülebilir sükunetin yeniden tesis edildiğinin ilan edilmesi, iki taraf arasındaki esir-tutuklu değişiminden önce yürürlüğe girecek.

Bu takas, İsrail hapishanelerinden ve İsrail gözaltı merkezlerinden üzerinde mutabık kalınan sayıda tutuklu karşılığında, hayatta kalan tüm İsrailli erkek esirleri (hem sivil hem de asker) kapsayacak.

Buna ek olarak, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini de içeriyor.

Üçüncü aşama (42 gün):

16. Her iki taraf da ölenlerin tüm vücut parçalarını ya da kalıntılarını varışları ve kimlik tespitlerinin ardından takas edecek.

17. Etkilenen tüm grupların desteklenmesi ve zararlarının telafi edilmesi için evlerin, sivil tesislerin ve altyapının yeniden inşasını kapsayan ve üç ila beş yıl sürmesi planlanan Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planının başlatılması. 

Bu çaba Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere çeşitli ülke ve kuruluşlar tarafından denetlenecek.

18. Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatmanın tamamen sona erdirilmesi, bölge sakinlerinin ve malların dolaşımını kolaylaştırmak için başta Refah sınır kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarının açılmasını gerektiriyor.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde kesintisiz elektrik arzının sağlanması da son derece önemli.

Bu anlaşmanın garantörleri, Katar, Mısır, ABD, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Çin ve olacak.